Menu

Bảo Hiểm Sức Khỏe An Gia

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
Thông tin người tham gia

Thông tin cá nhân

Chi tiết
Quyền lợi chính
1
0
1 năm
2
0
1 năm
3
0
1 năm
4
0
1 năm
5
0
1 năm
Chọn mức bảo hiểm
Quyền lợi bổ sung
1
0
1 năm
2
0
1 năm
3
0
1 năm
4
0
1 năm
5
0
1 năm
Chọn mức bảo hiểm
Thông tin người tham gia
XEM CHI TIẾT BẢNG QUYỀN LỢI
Tải danh sách tham gia:

[TITLE]

Chi tiết
Quyền lợi chính
1
0
1 năm
2
0
1 năm
3
0
1 năm
4
0
1 năm
5
0
1 năm
Chọn mức bảo hiểm
Quyền lợi bổ sung
1
0
1 năm
2
0
1 năm
3
0
1 năm
4
0
1 năm
5
0
1 năm
Chọn mức bảo hiểm
0
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm vật chất xe

Quyền lợi chính
Quyền lợi bổ sung
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự:
    0
  • Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe:
    0
  • Bảo hiểm tự nguyện bổ sung
    0
Tổng cộng:
Tổng phí bảo hiểm: 0
Phí bao gồm (VAT): 0
Giảm giá: 0
Mã giảm giá: 0 đ
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: 0
Thông tin bên mua bảo hiểm
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng

Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm
Quyền lợi bổ sung
Tổng cộng:
Tổng phí bảo hiểm: 0 đ
Giảm giá: 0 đ
Mã giảm giá: 0 đ
Tổng phí cần thanh toán: 0 đ
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin hợp đồng
Tổng cộng:
Phí bảo hiểm 1 người 0 đ
Phí bảo hiểm người 0 đ
Giảm giá: 0 đ
Mã giảm giá: 0 đ
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: 0 đ
Thông tin người tham gia
Tải danh sách tham gia:
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin hợp đồng
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin
Tổng cộng:
Tổng: 0 đ
Giảm giá: 0 đ
Mã giảm giá: 0 đ
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: 0 đ
Chương trình
1
2
3
4
5
6
Mức trách nhiệm
Phí bảo hiểm
0
0
0
0
0
0
Số ngày
0
0
0
0
0
0
Chọn mức bảo hiểm
Thông tin người tham gia

Thông tin cá nhân

Thông tin cha

Thông tin mẹ

Thông tin con

Tổng cộng:
Tổng phí bảo hiểm: 0 đ
Giảm giá: 0 đ
Mã giảm giá: 0 đ
Tổng phí cần thanh toán: 0 đ
Thông tin hợp đồng
Bảo hiểm chính
TênQuyền lợiPhí
Bảo hiểm bổ sung
TênQuyền lợiPhí
Tổng cộng:
Tổng phí bảo hiểm: 0 đ
Giảm giá: 0 đ
Mã giảm giá: 0 đ
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: 0 đ
Thông tin bên mua bảo hiểm
Thông tin hợp đồng
Giới thiệu

ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM

 Độ tuổi tham gia trẻ em từ 1 tuổi đến 60 tuổi và tái tục đến 65 tuổi.

 Đối với trẻ em dưới 18 tuổi cần tham gia cùng bố hoặc mẹ.

   CHƯƠNG TRÌNH Đồng Bạc Vàng Bạch kim Kim cương
I Quyền lợi Nội trú 93.8 triệu/năm 137.6 triệu/năm 232 triệu/năm 342 triệu/năm 454 triệu/năm
1 Chi phí nằm viện 60 ngày/năm 40 triệu/năm 60 triệu/năm 100 triệu/năm 150 triệu/năm 200 triệu/năm
a Chi phí tiền phòng, giường bệnh 2 triệu/ngày 3 triệu/ngày 5 triệu/ngày 7.5 triệu/ngày 10 triệu/ngày
b Các chi phí bệnh viện tổng hợp
2 Các chi phí phẫu thuật/năm 40 triệu/năm 60 triệu/năm 100 triệu/năm 150 triệu/năm 200 triệu/năm
a Phẫu thuật do ốm bệnh Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm
b Phẫu thuật cấy ghép nội tạng Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm
3 Các quyền lợi khác
a Chi phí trước nhập viện 30 ngày 2 triệu/năm 3 triệu/năm 5 triệu/năm 7.5 triệu/năm 10 triệu/năm
b Chi phí sau xuất viện 30 ngày 2 triệu/năm 3 triệu/năm 5 triệu/năm 7.5 triệu/năm 10 triệu/năm
c Trợ cấp nằm viện 60 ngày/năm 40 nghìn/ngày 60 nghìn/ngày 100 nghìn/ngày 150 nghìn/ngày 200 nghìn/ngày
d Dịch vụ xe cứu thương 5 triệu/năm 5 triệu/năm 10 triệu/năm 10 triệu/năm 10 triệu/năm
II Điều kiện Ngoại trú 6 triệu/năm 6 triệu/năm 6 triệu/năm 10 triệu/năm 15 triệu/năm
1 Số tiền/lần thăm khám 10 lần/năm 1.2 triệu/lần 1.2 triệu/lần 1.2 triệu/lần 2 triệu/lần 3 triệu/lần
2 Vật lý trị liệu tối đa 60 ngày/năm 50 nghìn/ngày 50 nghìn/ngày 50 nghìn/ngày 100 nghìn/ngày 150 nghìn/ngày

MỨC BIỂU PHÍ TRA THEO ĐỘ TUỔI (ĐƠN VỊ: 000VND) - VÍ DỤ: 2.585 TRIỆU = 2.585.000 VND
TUỔI 01-03 04-06 07-09 10-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-65
Đồng Nội trú 2.585 1.450 1.320 1.256 1.196 1.316 1.376 1.435 1.555
Ngoại trú 3.370 1.900 1.720 1.638 1.560 1.716 1.794 1.872 2.028
Tổng phí 5.955 3.359 3.040 2.894 2.756 3.032 3.170 3.307 3.583
Bạc Nội trú 3.707 2.081 1.900 1.811 1.716 1.888 1.974 2.059 2.231
Ngoại trú 3.370 1.900 1.720 1.638 1.560 1.716 1.794 1.872 2.028
Tổng phí 7.077 3.981 3.620 3.449 3.276 3.604 3.768 3.931 4.259
Vàng Nội trú 5.616 3.153 2.867 2.730 2.600 2.860 2.990 3.120 3.380
Ngoại trú 3.700 1.900 1.720 1.638 1.560 1.716 1.794 1.872 2.028
Tổng phí 8.986 5.053 4.587 4.368 4.160 4.576 4.784 4.992 5.408
Bạch kim Nội trú 7.582 4.257 3.870 3.686 3.510 3.861 4.037 4.212 4.563
Ngoại trú 5.516 3.153 2.867 2.730 2.730 2.860 2.990 3.120 3.380
Tổng phí 13.098 7.410 6.737 6.416 6.110 6.721 7.027 7.332 7.943
Kim cương Nội trú 9.267 5.203 4.730 4.505 4.290 4.719 4.934 5.148 5.577
Ngoại trú 8.424 4.739 4.300 4.095 3.900 4.290 4.485 4.680 5.070
Tổng phí 17.691 9.933 9.030 8.600 8.190 9.009 9.419 9.828 10.647
Giảm 10% 15.922 8.940 8.127 7.740 7.371 8.108 8.477 8.845 9.582
QUYỀN LỢI BỔ SUNG KHÔNG BẮT BUỘC (ĐƠN VỊ: 000 VND)
TUỔI Mức Đồng Bạc Vàng Bạch kim Kim cương
Quyền lợi Nha khoa 2 triệu/năm 2 triệu/năm 5 triệu/năm 10 triệu/năm 15 triệu/năm
01-18 Biểu phí Nha khoa 600 600 1.500 2.600 3.900
19 - 65 490 490 1.200 2.000 3.000
TUỔI Mức Đồng Bạc Vàng Bạch kim Kim cương
Tai nạn & tử kỳ 100 triệu/năm 100 triệu/năm 100 triệu/năm 100 triệu/năm 100 triệu/năm
01 - 65 Biểu phí 290 290 290 290 290

TƯ VẪN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tại Hà Nội Tại TP.Hồ Chí Minh Tại Đà Nẵng
Mr.Linh Mr.Phương Mr.Tiến
 0979 902 638  0903 226 297  0989 468 813