Menu
HD Bồi Thường

Danh Sách Bệnh Viện Bảo Lãnh Bảo Việt

Danh sách bệnh viện liên kết Bảo hiểm Bảo Việt - Danh sách này khi điều trị sẽ được chi trả trực tiếp trong thời gian làm việc - Lưu ý với Nha khoa chỉ được áp dụng trong danh sách liên kết.

Hướng Dẫn Bồi Thường Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân và Doanh Nghiệp

Hướng dẫn sử dụng bảo hiểm sức khỏe - Hãy xem trước khi sử dụng - Hướng dẫn áp dụng cho các thẻ là Doanh nghiệp, cá nhân, tai nạn - Hãy kiểm tra đối chiếu giấy tờ cho khớp với nội dung hướng dẫn để tránh yêu cầu bổ sung hồ sơ khi đã rời viện.

TƯ VẤN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 Tại TP.Hà Nội

 Mr.Linh: 0979 902 638

 Mr.Tuấn: 0906 226 297

Tại TP.Hồ Chí Minh

 Mr.Phương: 0903 226 297

 Mr.Tiến: 0989 468 813